Stojíte o prodloužení života

Zanechání kouření vám může přinést nejen finanční výhody, ale především ty zdravotní. A věřte, že přestat kouřit má cenu v každém věku. Mnohé, i dlouholeté studie, sledovaly vliv kouření na délku lidského života. Všechny studie vždy dospěly k závěru, že přestat kouřit znamená vždy snížení zdravotního rizika. Z jedné studie například vyplynulo, že chcete-li se vyhnout ztrátě tří, šesti, devíti nebo deseti let svého života, musíte přestat kouřit nejpozději v šedesáti, padesáti, čtyřiceti, nebo třiceti letech.

Elektronická cigareta – šance pro každého

Pokud však přestat kouřit nechcete nebo nedokážete, šance na prodloužení života je zde i pro vás. Přejděte na značkové elektronické cigarety SKYCIG ! Životní šance, která se neodmítá!