Obraťte se na profesionála, který si ví v každém ohledu rady

Společnost Extéria je odborníkem ve všech oborech v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně. Pomůžeme Vám se vším, co se týká této problematiky, aby Vám ve Vašem podnikání ubyla alespoň jedna starost. Vždycky je potřeba, abyste Vy i Vaši zaměstnanci byli řádně proškoleni v problematice bezpečnosti práce a to ze spousty důvodů a tím hlavním je, abyste předcházeli zbytečným pracovním úrazům. A nejde jen o bezpečnost práce, když pracujete s otevřeným ohněm nebo s nějakou těžkou technikou, ale i ve školách či školkách, kde by naopak kromě Vás mohli přijít k úrazu kvůli Vaší neopatrnosti či neopatrnosti Vašich zaměstnanců i další lidé či dokonce děti.

Společnost Extéria je profesionálem ve všech oborech

Proto neváhejte a obraťte se na naši společnost, která nejenže zařídí řádné školení Vašich zaměstnanců v problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požárních směrnicích, ale také Vám pomůžeme s vyhledáváním možných rizik, poskytneme Vám odbornou pomoc v případě pracovního úrazu či Vám zajistíme osobní účast našeho pracovníka při kontrole orgánů státního odborného dozoru. Dále Vám v rámci požární ochrany nabízíme také nejen proškolení, ale také vypracování požárního evakuačního plánu či poplachové směrnice a zajistíme také revizi hasicích přístrojů a veškerého elektrického zařízení. S námi bude Vaše podnikání bezpečnější a bezproblémovější.

Obraťte se na profesionála, který si ví v každém ohledu rady
4 (80%)1
T-shock